Opleidingen

Don't wait!  Teach your staff how to act and save lives! 

 

chainofsurvival

Basiscursus

Basis reanimatiecursus van 4 uur 

Maximum 15 deelnemers

Prijs: 2000 euro, aanschaf AED en eerste hulp rugzak met materiaal inbegrepen

Bedrijfshulpverlening

4067299663_c7ab8519ae_b

Bedrijfshulpverlening cursus:

4 dagen (6u/dag) of 3 dagen (8u/dag)

maximum 15 deelnemers

Prijs: 3500 euro, ​aanschaf AED en eerste hulp rugzak met materiaal inbegrepen

Train the Trainer 

“Werken rond EHBO gebeurt idealiter al vanaf de kleuterklas. Kleuters leren hulp vragen, terwijl leerlingen uit het lager onderwijs onder meer stilstaan bij de belangrijkste stappen voor het toedienen van eerste hulp, leren zorgen voor de veiligheid van zichzelf en anderen, leren verbanden aanleggen en wonden verzorgen.” (Onderwijs Vlaanderen, n.d.)

 

“Uitgebreide aandacht voor EHBO is echter niet voor alle scholen haalbaar. 2 lesuren levensreddende handelingen met oefeningen in reanimatie en defibrillatie in het 5de jaar van het secundair onderwijs en een herhaling ervan in het 6de leerjaar zijn het minimum.” (Onderwijs Vlaanderen, n.d.)

101944367trainthetrainer_01

Opzet van onze Train the Trainer programma:

Opleiden en ondersteunen van leerkrachten bij het geven van eerste hulp lessen

Meer informatie en prijs op aanvraag

Andere Lespakketten

Team teaching/training​:  Volgens een welbepaald principe worden scenario's nagespeeld. Hierbij kijken de lesgevers naar de technische vaardigheden van de lesgever en hoe men in team functioneert om zo tot betere hulpverlening te komen. Hierbij wordt gebruik van materiaal voorzien – kort informatiemoment – kleine groepen noodzakelijk, max 6 personen.

Meer informatie en prijs op aanvraag

Herhalingscursus​: reanimatieles basiscursus (4uur) 

maximum 15 deelnemers

prijs 1000 euro

 

 

 

Naam  
E-mail  
Bericht  
iu
logo-thomas-04